Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Cartref.Amdanom.Lleoliadau.Newyddion.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.
DIGWYDDIADAU ARBENNIG...
Newyddion

Ar Ddydd Sadwrn Mai 14 bydd pobl ifanc yn cychwyn i ddringo copaon uchaf Lloegr a Chymru.  Tra fo un grwp yn dringo Scafell Pike yn Ardal y Llynnoedd, bydd y grwp arall yn dringo'r Wyddfa yn Eryri. O gopa'r ddau fynydd fe fyddant yn gweddio heddwch  a bendith dros y naill genedl a'r llall.

Teimlo'n heini ac awydd ymuno?

Cysylltwch ag Andy Hughes o Urban Saints.

Hefyd, ar Ddydd Sadwrn Mai 14, bydd grwp yn gweddio wrth ddringo Pen y Fan (y pegwn uchaf yn Ne Prydain, yn y Bannau Brycheiniog) fel rhan o  fenter Gweddi'r Ffin. Cysylltwch ag Alyson Godfrey os am ymuno â'r daith.

TAITH GERDDED YR UCHELDERAU

Newyddion

Er mwyn dathlu dirwyn y Prosiect Ystafell Weddi Gyfnewid i ben fe gynhelir cyfnod o ddathlu ac addoli yng Nghas Gwent ar nos Sadwrn Mai 28ain yn eglwys St Mary's Priory yng Nghasgwent.  Bydd y dathliad yn cychwyn am 7.30yh, a bydd yr addoliad yn cael ei arwain gan Cath Wooldridge a'i band.

 

DIWEDDGLO A DATHLIAD O DDIOLCHGARWCH

Oriau Gweddio Creadigol i Blant a Ieuenctid...

Bydd Andy Hughes (Urban Saints Cymru) a Greg Leavers (Efengylydd Plant) yn arwain oriau o weddio creadigol i blant a ieuenctid ar hyd y ffin yn ystod y bythefnos gyfan.

Cliciwch yma i weld rhaglen Ieuenctid

Cliciwch yma i weld oriau Plant

 

PLANT & IEUENCTID

Newyddion

Fel rhan o Ystafell Weddi Gyfnewid y Ffin, bydd Daphne Godwin o Encil a Chanolfan Gweddi Ffald y Brenin yn Sir Benfro, yn cerdded a gweddio ar hyd  Clawdd Offa o'r gogledd i'r de.  Fe fydd yn ymweld ag o leiaf un ystafell weddi bob nos i weddio dros, a bendithio y gymuned a'r genedl a gynrychiolir (naill ai Gymru neu Loegr).

Os hoffech ymuno â Daphne am ran o'r daith, neu am y daith gyfan (os ydych yn teimlo'n ddewr!) - yna cysylltwch â Daphne yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth.  Ffôn :  01348 881382  Ebost : email: admin@ffald-y-brenin.org

TAITH WEDDI CLAWDD OFFA

Peidiwch colli'r cyfle i fynychu dathliad lawnsioYstafell Weddi Gyfnewid y Ffin.... Darllenwch fwy

Y LAWNSIAD - DYDD GWENER MAI 13

Newyddion

Cewch fanylion am y digwyddiadau sy'n cymryd lle wrth fynd i dudalen Lloeliad pob ardal.... Gweler Lleoliad Locations...

LLEOLIAD Y DIGWYDDIADAU

St Mary’s Priory Church, Upper Church Street, Chepstow, NP16 5EX.

English    

Taith weddi o amgylch muriau hanesyddol Llwydlo....
Darllenwch fwy

ACHLYSUR GWEDDI - CERDDED Y MURIAU

Cymraeg    

Newyddion

Maranatha yn y Gororau, Diwrnod Gweddi'r Ffin.

Ar Ddydd Sadwrn, Mai 14, mae aelodau Maranatha yn y Gororau yn cwrdd yn Eglwys St Andrew, Craven Arms am 10.30yb am ddiwrnod cyfan i ffocysu ar weddio dros Brosiect Ystafell Weddi'r Ffin.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ros Dodd yn Eglwys St Andrew

Tel: 01588 672455

Ebost: caec1@btinternet.com

 

Gweler tudalen Lleoliad Craven Arms i gael map a chyfarwyddiadau

 

MARANATHA YN Y GORORAU

Gwelwch fanylion yr amserlen details