Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Croeso I Brosiect Ystafell Weddi’r Ffin
Y WELEDIGAETH...

Daw gwraidd Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin o eiriau a darluniau a dderbyniwyd gan Yvonne Mason yn ystod mis Mai 2009.  ''Gwelais fap o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr.  'Roedd llinell o bwythau yn rhedeg i lawr y ffin yn uno'r ddwy genedl.  Clywais y geiriau ''dwylo ar draws y ffin'' a deuthum i ddeall fod Duw yn dymuno i bobl y ffin yn Lloegr a Chymru  i uno mewn gweddi gyfnewid, ddidor, lle...  Darllenwch fwy

 

 

Newyddion

Amcan Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin yw i hyrwyddo pobl Dduw ledled y gororau i weddio dros, a thywallt bendith i'r naill gymuned a'r llall.  Ar y cyfan bydd y brosiect yma'n dilyn

...  Darllenwch fwy

 

YR AMCANION...
Newyddion

Bydd pob par o Ystafelloedd Gweddi yn gweddio am un cyfnod o bedair awr ar hugain, a'r amser wedi'u rannu i unedau o awr ar y tro er mwyn galluogi i bobl i fwcio 'mlaenllaw. Bydd gweddi yn yr ystafelloedd gweddi'n canolbwyntio ar ddau brif faes....  Darllenwch fwy
 

SUT FYDD Y WEDDI GYFNEWID YN GWEITHIO...

NEWYDDION A DIWEDDARIADAU

Newyddion

DIGWYDDIADAU ARBENNIG

Newyddion

HYFFORDDIANT A CHEFNOGAETH

Hoffech....

Amdanom.Lleoliadau.Digwyddiadau arbennig.Newyddion.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.

English    

Cymraeg    

I rannu eich storiau  o Dduw yn symud yn ystod y Weddi Gyfnewid,ac yn ateb gweddi, anfonwch ebost i ni yma
 

Llefydd sy’n gweddio ‘nawr

Llefydd sy’n gweddio ‘nawr

GLOUCESTER
CHEPSTOW