Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
www.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

SUT FYDD Y WEDDI GYFNEWID YN GWEITHIO...

Bydd pob par o Ystafelloedd Gweddi yn gweddio am un cyfnod o bedair awr ar hugain, a'r amser wedi ei rannu i unedau o awr ar y tro er mwyn galluogi i bobl fwcio ymlaen llaw.  Bydd gweddi yn yr Ystafelloedd Gweddi yn canolbwyntio ar ddau brif faes: perthynas agos a phersonol gyda Duw; a gweddi i fendithio ac i eiriol dros y gymuned a'r genedl yr ochr arall y ffin.

Pwyth fydd yn rhedeg drwy'r prosiect cyfan fydd gweddi fendithiol wedi'i hysgrifennu'n arbennig ar gyfer yr achlysur. Gweddîr hon ym mhob ystafell weddi sy'n cymryd rhan yn y prosiect wrth iddi wneud ei ffordd i lawr y ffin.  Bydd yr ystafelloedd gweddi yn croesawi pob Cristion sydd  yn awyddus i weddio dros a bendithio y ddwy genedl, Cymru a Lloegr.

 

SUT I YMUNO...

Dewiswch leoliad o'r rhestr isod i gael cyfarwyddiadau sut i ymuno gyda'r ystafell weddi o'ch dewis.

Cynhelir yr Ystafell Weddi Gyfnewid o Ddydd Sadwrn Mai 14  hyd at  Ddydd Sadwrn Mai 28  2011.  

Bydd pob Ystafell Weddi fydd cymryd rhan yn cychwyn am 12 hanner dydd ac yn gorffen am 12 hanner nos y diwrnod canlynol.

 

Mae'r lleoliadau fel a ganlyn:

 

Cliciwch yma am awgrymiadau sut i we-lywio drwy dudalennau Lleoliad, ac i ddarganfod llwybr byr bysellfwrdd ar gyfer 'explorer' a 'firefox'.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

14

13

Cartref.Amdanom.Digwyddiadau arbennig.Newyddion.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.
Welshpool
Brockton
Builth Wells
Oswestry
Presteigne

Cliciwch ar enw'r dref er mwyn mynd I dudalen gwybodaeth eu Hystafell Weddi.

Cliciwch ar symbol y camra          er mwyn gweld y dyddiadur fideo.

 

Llanfyllin
Chester
Shrewsbury
Craven Arms
Mitcheldean
Llangollen

English    

Cymraeg