Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Cartref.Amdanom.Lleoliadau.Digwyddiadau arbennig.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.
NEWYDDION...

NEWYDDION & DIWEDDARIADAU

19/03/10  Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin yn ddwyieithog

Cyn bo hir fe fydd gwefan Ystafell Weddi'r Ffin ar gael yn Gymraeg.  Ar ôl y cyfarfod yn Llwydlo ar y 12fed o'r mis fe wirfoddolodd Catrin Karvik i gyfieithu'r  wefan i ni.  Dyna ateb i weddi!  Bwriadwn ddangos lluniau o'r cyfarfod yn y man.

 

12/03/11  Diwrnod Ymgynghori Ystafell Weddi'r Ffin

Cynhaliwyd pwyllgor cyntaf Ystafell Weddi'r Ffin yn Llwydlo. Greg Leavers fu'n arwain yr addoliad ac Yvonne Mason fu'n rhannu gwybodaeth am brosiect Ystafell Weddi'r Ffin.

 

30/03/11 Ystafell Weddi Y Fenni

Bydd Ystafell Weddi Y Fenni yn parhau tan fis Mehefin 1af.  Bydd yna ddrws agored i'r ystafell weddi 24/7 o'r amser pan drosglwyddir y baton i'r lleoliad nesaf.  Dywed Arweinydd Lleoliad Y Fenni, Ange Sampson  ''...tra 'mod i'n chwerthin gyda Yvonne yn y Gynhadledd Weddi ym Mhowys ac yn sôn am gymaint o waith oedd yn gysylltiedig â chreu ystafelloedd gweddi, clywais lais yn dweud ''...Fe wnawn ni hyn am wythnos felly...''  Dyna gynllun cyffroes.  Fe wnaethom gynal wythnos o weddi barhaus yma ryw ddwy flynedd yn ôl ac fel canlyniad gwelsom drawsnewidiad syfrdanol, gydag effaith ar fywydau amryw o bobl...''

 

Er mwyn gweld sut i fwcio amser yn yr ystafell weddi 24/7
ewch i
dudalen Lleoliad Y Fenni am ragor o wybodaeth.

English    

5/05/11 Gwefan Ddwyieithog Ystafell Weddi'r Ffin

Mae'r wefan ar gael yn Gymraeg erbyn hyn.  Byddwch yn amyneddgar â ni gan fod tipyn o waith ar ôl i'w wneud yn enwedig gan fod diweddariadau yn cael eu hychwanegu'n gyson.....diolch.

 

 

06/05/11 – Dyddiaduron Fideo

Y datblygiad cyffroes diweddaraf fydd y cyfle i ddilyn Dyddiaduron Fideo drwy gyfrwng y wefan.  Bydd y clipiau fideo yn para 5 munud yr un ac yn cynwys y ddau leoliad bob diwrnod gweddi.

Er mwyn gweld y fideos bydd angen i chi ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair fydd ar gael oddiwrth eich Arweinydd Lleoliad o fis Mai 10fed.

Dilynwch y cyswllt ar y dudalen Cartref er mwyn cyrraedd Dyddiaduron Fideo

Cymraeg    

12/05/11 Cerddwyr yn Cynyddu

Mae'n debyg fod pawb erbyn hyn eisiau dringo i'r uchelderau a bendithio ein cenhedloedd! Ar Ddydd Sadwrn Mai14, nid un grŵp yn unig ond dau fydd yn ymuno (yn cynnwys un yr holl ffordd o'r 'Fforest of Dean' yn cychwyn o Mitcheldean am 4.30 y bore) i ddringo i gopa'r Wyddfa.  Yn ogystal â hyn, mae'r grŵp arall yn dringo Scafell Pike

 

yn Ardal y Llynnoedd.  'Rydym hefyd wedi clywed am rai sy'n dringo Ben Nevis yn yr Alban ac fe fyddant hwy hefyd yn gweddio dros ein dwy genedl, Lloegr a Chymru fel rhan o'r Prosiect!

Dim dyna yw'r diwedd chwaith! Mae gyda ni un grŵp yn dringo Pen y Fan yn y Bannau Brycheiniog, grŵp arall yn dringo Moel Famau yng Ngogledd Cymru, yn ogystal â grwpiau eraill fydd yn dringo i'r uchelderau yn eu hardaloedd lleol, ee Churchstoke (yng Nghanolbarth Cymru), ardal Croesoswallt, grŵp o Kent ac amryw o lefydd eraill wedi'u gwasgaru dros Loegr a Chymru!  Fe fydd yn ddiwrnod prysur!  Llongyfarchiadau i'r bobl sy'n dringo a gweddio a boed iddynt gael eu hysbrydoli a'u bendithio wrth wneud hynny!

14/05/11  YSTAFELL WEDDI WHITCHURCH

Heddiw, gwelsom weddi yn ymledu ar draws y ffin.  Trosglwyddwyd y Baton ar hanner dydd i Whitchurch gan gynrychiolwyr o Fflint.  

'Rydym ni wedi ein paru gyda Wrecsam ac 'rydym yn falch i allu gweddio dros eglwysi yn Wrecsam a thros grnedl y Cymry.

Y prynhawn yma, ar ôl gweithgareddau'r plant fe ddringodd ein hieuenctid i ben tŵr eglwys ein plwyf  chwifio baner Gymreig a baner Saesnig, ac i weddio ar y ffôn dros ieuenctid Wrecsam a oedd hefyd yn sefyll ar ben tŵr eglwys eu plwyf hwynt.  

Heno, daeth ffrindiau o eglwysi Wrecsam i ymuno a ni yn yr ystafell weddi, ac i weddio dros a bendithio ein gilydd.

Bydd yr ystafell weddi yn parhau tan hanner nos yfory pan drosglwyddir y Baton i Langollen er mwyn tywynnu bendith a gweddi dros y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Dyna anrhydedd mawr yw hi i ni gael dod â'n deisyfiadau gerbron Duw.

YOUR STORIES