Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Cartref.Amdanom.Lleoliadau.Digwyddiadau arbennig.Newyddion.Hyfforddiant A Chefnogaeth.Plant.Cyswllt.
YOUR STORIES..

EICH STORIAU O ARDAL Y FFIN - Tud 1

English    

Cymraeg    

14/5/11 Diwrnod Maranatha

gan Ros Dodd

 

Bum yn gweddio dros y Prosiect am awr, fore cyfarfod Maranatha ddydd Sadwrn Mai 14.  

Mae aelodau Maranatha yn perthyn i lawer o wahanol eglwysi ledled canolbarth y Gororau, ac maen't wedi cymryd gwybodaeth am eu hystafelloedd gweddi lleol ac wedi addo gweddio dros yr ystafelloedd gweddi a'r cerddwyr wrth iddynt gerdded Clawdd Offa.  

 

14/5/11 Ystafell Weddi Whitchurch

Gan Alison Snelling

 

Heddiw, gwelsom weddi yn ymledu ar draws y ffin. Trosglwyddwyd y Baton ar hanner dydd i Whitchurch gan gynrychiolwyr o Fflint.  

'Rydym ni wedi ein paru gyda Wrecsam ac 'rydym yn falch i allu gweddio dros eglwysi yn Wrecsam a thros grnedl y Cymry.

Y prynhawn yma, ar ôl gweithgareddau'r plant fe ddringodd ein hieuenctid i ben tŵr eglwys ein plwyf  chwifio baner Gymreig a baner Saesnig, ac i weddio ar y ffôn dros ieuenctid Wrecsam a oedd hefyd yn sefyll ar ben tŵr eglwys eu plwyf hwynt.  

Heno, daeth ffrindiau o eglwysi Wrecsam i ymuno a ni yn yr ystafell weddi, ac i weddio dros a bendithio ein gilydd.

16/5/11 Ross-on-Wye

by Sue Gasston

 

Last night we had our monthly Come Together & Pray which is a time for Christians in Ross to gather and pray. We usually have about 6 different congregations represented.  We praise God for all He is doing in bringing a real sense of unity amongst us.

As we were praying for the Border project last night and in particular for our venue which is the Courtyard room at the Royal Hotel there was revelation that we would be meeting in the Courtyard of The King.  Wow!

Encouraged us all.

Er mai ychydig oeddem mewn nifer cawsom  wir ymwybyddiaeth o gyflawniad ar y ffordd i lawr ac fe wnaethom weddio y byddai geiriau Salm 24 (a adawyd ar  gopa'r mynydd) yn gwasgaru drwy'r ardaloedd cyfagos.

18/5/11 Gwaredi Clogfeini

Adroddiad o Fflint

....cadw eich gilydd led braich

....

....drwgdybiaeth a gelyniaeth

....

....aeth y grwp allan

....

....i ffwrdd mewn balŵns

....

....gwasanaeth cymunedol

....

....gweddio ar frys

....

....Te.....tost

....

....addoliad a mawl

....

....bendithion

....

....undod

....

....ynghlwm mewn gweddi

....

....ystafell iachau

....

....hau yr hedyn

....

....ffrwyth

....

....cyfleoedd gwych

....

Chwilfrydig? Darllenwch fwy....

14/5/11 Taith Gerdded Pen Y Fan

gan Alyson Griffiths

Ar Fai 14 fe aeth pedwar ohonom ar daith weddi Pen y Fan; un Gymraes, un Saesnes, un Sais ac un gŵr o Brasil!  Fe wnaethom ddefnyddio Salm 24 fel sylfaen i'r daith gan aros sawl gwaith i weddio dros ein cymunedau, ieuenctid, purdeb, ein heglwysi ac wrthgwrs am ein cenhedloedd.  Cefais yr argraff fod pobl am edrych i fynny, i edrych tu hwnt i'w hamgylchiadau a gweld y goleuni.  Gweld hefyd fod angen codi cwmwl du oddi ar Brydain, mae arnom angen diosg y llen o'n llygaid.

 

16/5/11 Dwys a Theimladwy

gan James Muir

Gair i ddweud ein bod ni yma yn Whitchyrch wedi cael amser dwys a theimladwy ddydd Sul....llawer o ddiolch i Yvonne, Paul, Lindy a'r tîm yn Wrecsam am eu gwaith a'u cefnogaeth anhygoel.

 

Teithiodd tri ohonom i Wrecsam  Nos Sul ac fe gawsom ein trwytho mewn gweddiau gogoneddus broffwydol...WOW....'Rwyn dal i fod âm pen yn yr uchelderau.  “Roedd proffwydoliaethau am dân, am undod ac am iachau. Y cwbwl mor agos i'n calonnau ni yn Whitchurch.”Rwy'n teimlo ein bod ni wedi newid gêr...ac fel canlyniad wedi codi i lefel ysbrydol newydd yn Whitchurch.

I fi, yr amser mwyaf grymus oedd tra'n gweddio ac addoli yn Eglwys St James rhwng 3yb – 4.30yb – 'roedd Duw yn bresenol ac wedi cyfarfod â'r tri ohomom oedd yno ar y pryd.  Clywais lawer i stori am bobl yn cwrdd â Duw hyd yn oed pan oeddent yn gweddio'n dawel ar eu pen eu hunain.

O haleliwia.

Tyrd, Arglwydd mewn tân ffres  ar ein cenhedloedd!

PEIDIWCH ANGHOFIO - ANFONWCH EICH STORIAU NI HEDDIW!

Bendithiwch a chefnogwch eraill drwy anfon eich storiau am eich profiadau ystafell weddi, bendithion, newyddion, neu bwnc cysylltiedig arall o ddiddordeb.  Peidiwch poeni am y fformat – anfonwch yr hyn sydd gennych ac fe wnewn ni y gweddill.

Anfonwch eich storiau at stories@borderprayer.co.uk

Fe wnaiff hyn anfon copi i Paul & Yvonne hefyd!

Yn ôl

Tudalen Nesaf

1

2

3

Tudalen (nau)

NEWYDDION

4

Gwelais y wybodaeth am gerddwyr 'y Wirral', ac fe fydd Maranatha yn cyfarfod yno y Sadwrn nesa'.  

Mae Duw'n symud ymhlith pobl y Wirral.

Mae aelodau gennym sy'n gweddio am gymod ar draws  ffiniau Gogledd Iwerddon; a'r Alban a Lloegr, ac maent wedi bod yn gweddio dros y Prosiect yma ers Mis Ionnawr.  'Rydym ni, yma ar y ffin Gymreig yn rhan o drefniant sydd yn llawer mwy sy'n perthyn i Dduw!

Bu Eglwys Gymunedol St Andrew yn gweddio dros y Prosiect yn eu gwasanaeth hwyrol Nos Sul.

Maranatha

Ein gweddi yw ''Tyrd Arglwydd Iesu.''

 

Parish Church

Bydd yr ystafell weddi yn parhau tan hanner nos yfory pan drosglwyddir y Baton i Langollen er mwyn tywynnu bendith a gweddi dros y ffin rhwng Cymru a Lloegr.

Dyna anrhydedd mawr yw hi i ni gael dod â'n deisyfiadau gerbron Duw.