Prosiect Ystafell Weddi’r Ffin
http://cymraeg.borderprayer.co.uk

Hawlfraint © 2011 Rolling Comet.   Polisi Preifatrwydd | Termau defnydd

Cartref.Amdanom.Lleoliadau.Digwyddiadau arbennig.Newyddion.Plant.Cyswllt.
HYFFORDDIANT A CHEFNOGAETH...

Os ydych yn teimlo fod Duw yn eich harwain i weddio dros redeg y prosiect, yna cysylltwch â ni drwy ebost

GWEDDIO DROS YSTAFELL WEDDI’R FFIN

Newyddion

Os ydych yn hoffi'r syniad o ystafelloedd gweddi ac arnoch chwant ymuno â ni, mae'n bosib fydd cyfle yn ystod y Weddi Gyfnewid i roi help llaw gyda rhai o'r lleoliadau.  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Arweinydd Lleol ym mhob lleoliad.

HOFFECH HELPU SEFYDLU YSTAFELL WEDDI?

Os ydych yn byw yng Nghymru ac ardal y Gororau, a bod diddordeb gyda chi i ddysgu mwy am gymryd rhan yn gyffredinol mewn gweddi 24-7; neu os hoffech gael help yn y  broses o sefydlu Ystafell Weddi, yna anfonwch ebost atom ni.

 

SEFYDLU YSTA FELL WEDDI 24-7

Newyddion

Am fwy o wybodaeth gwelwch wefan:

www.24-7Prayer.com

BETH YW ARDDULL YSTAFELL WEDDI 24-7?

Newyddion

Mae prosiectai fel Prosiect Ystafell Weddi'r Ffin yn bodoli oherwydd fod pobl fel Yvonne, Lindy, Paul a llawer eraill  am weld ewyllys Duw yn cael ei wireddu yn y presenol ac am eu bod yn awyddus i fod yn ufudd i ofynion Duw.  Yn ôl y disgwyl mae prosiect o'r maint yma yn cymryd adnoddau lawer i'w wireddu.  Os hoffech gyfrannu at Brosiect Ystafell Weddi'r Ffin, cysylltwch â ni

CYFRANNU

English    

Cymraeg